Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06

Udalosti - školský rok 2016/2017

Dátum

Aktivita

Foto 

23.06.

2017

Prezentácia projektu

Účastníci projektu Erasmus+ odprezentovali pred žiakmi našej školy videozáznam svojho záverečného vystúpenia divadelnej hry "Janíčko a Marienka" (Hänsel und Gretel) v partnerskej škole v Rösrath v Nemecku. Zároveň sa podelili so svojimi zážitkami z posledného pobytu v Nemecku.

16.06.

2017

OHO Opatovská 101

Druhý ročník športovej olympiády praktickej a špeciálnej ZŠ sa konal už aj na novootvorenom multifunkčnom ihrisku. Žiaci svojimi výkonmi zbierali súťažné body na šiestich stanovištiach.

 

16.06.

2017

Otvorenie multifunkčného ihriska

Ihrisko slávnostne otvorili sponzori, ktorý sa najvýznamnejšou mierou podieľali na financovaní jeho výstavby.

Týmto ďakujeme: Okresnému úradu Košice, Mestu Košice, VSE Košice, reklamnej agentúre Progress Promotion, nadácii Carmeuse, športovým nadšencom Active life a všetkým nemenovaným, ktorí nám prispeli na výstavbu multifunkčného ihriská.

 

01.06.

2017

Rallye Opatovská 2017

Vďaka dlhoročnému generálnemu sponzorovi tohto podujatia USS Steel Košice sme mohli zorganizovať už 20. ročník obľúbenej motoristickej súťaže so sloganom "Žiť na plný plyn".

 

12.05.

2017

Rozlúčka maturantov

Maturanti IV.OA a II.TEK sa rozlúčili so školou, pedagógmi a spolužiakmi na slávnosti v kinosále školy.

01.05.

05.05.

2017

Škola v prírode

Žiaci prvého stupňa ZŠ a ŠZŠ absolvovali prekrásny týždeň školy v prírode v Ždiari.

03.05.

2017

Metodický deň

Sekcia vzdelávania pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou mala svoj metodický deň na našej škole. Hlavnou témou prednášky a praktických ukážok boli "Metódy prevencie narušenej komunikačnej schopnosti". O prednášku bol medzi pedagógmi veľký záujem.

30.03.

2017

Ocenenie učiteľov

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli na slávnosti v Trebišove ocenení aj učitelia špeciálnych škôl vedúcim Okresného úradu - Odboru školstva v Košiciach. Medzi ocenenými bol aj učiteľ našej školy Mgr. Ladislav Kertys.

K oceneniu mu všetci blahoželáme !

13.03.

15.03.

2017

 

Katowice 2017

Aj tohto roku sa žiaci našej Praktickej školy zúčastnili medzinárodných majstrovstiev špeciálnych škôl vo varení v Katowiciach. Okrem samotnej súťaže organizátori pre nich pripravili aj bohatý sprievodný program.

13.03.

2017

Výmenná burza

V rámci programu ZELENÁ ŠKOLA sme na našej škole usporiadali 2.ročník výmennej burzy kníh, časopisov, CD a DVD.

Žiaci, zamestnanci školy aj rodičia sa živo zaujímali o našu akciu a každý si z burzy odniesol niečo zaujímavé.

01.03.

a

02.03.

2017

Burza príležitosti

Organizoval ŠIOV Bratislava ako prezentáciu škôl a ich úspešnú spoluprácu so zamestnávateľmi v priestoroch Kunsthalle Košice.

Našu školu na podujatí prezentovala cvičná firma II.TEK - X Shandy, s,r,o, - zameraná na predaj nealkoholických nápojov a výrobníkov sódy.

19.01.

2017

Hry na snehu v ŠKD

Dostatok snehu na školskom dvore žiaci  využívali na množstvo hier počas celého januára.

21.12.

2016

 

Vianočná hviezda

Vianočne ladený hudobno-dramatický program, v ktorom vystúpili žiaci našej školy a novozaložený učiteľský spevácky zbor z našich učiteľov. Vystúpenie obohatil aj tajný hosť - Peter Stašák.

 

Krátka ukážka...

 

15.12.

2016

Vianočná kapustnica zamestnancov

Posedenie zamestnancov pri kapustnici obohatené vystúpením speváckeho zboru učiteľov našej školy.

15.12.

2016

Beseda so Samuelom Ondrejčíkom,

úspešným reprezentantom na letnej paralympiáde v Rio de Janeiro 2016 v disciplíne "boccia". Získal pre Slovensko dve medaily, zlato zo súťaže párov v BC4 a striebro zo súťaže jednotlivcov v BC4. Olympijsky víťaz ochotne predviedol svoje majstrovstvo v hre proti družstvu žiakov našej školy.

14.12.

2016

Septemthillis

ZUŠ Lipany - spevácky zbor Septemphillis vystúpil v kinosále našej školy s vianočným koncertom. Okrem krásnych melódii obdarovali našich žiakov aj sladkými darčekmi.

05.12.

2016

Vernisáž výstavy "Ekotaška

na chodbe školy, ktorej predchádzal návrh a jej vyhotovenie triednymi kolektívmi ZŠ, SOŠ a OA v mesiacoch október a november.

02.12.

2016

Odovzdávanie maturitných stužiek

pre študentov IV.OA a II.TEK prebehlo netradične v kinosále školy, bez tradičnej stužkovej.

23.11.

2016

Večer strašidiel

Pri príležitosti Helloveenu ŠKD zorganizoval obľúbený maškarný ples.

03.11.

2016

Minimaratón v ŠKD

Prvé športové pokusy na rozostavanom multifunkčnom ihrisku školy.

14.10.

2016

Hod gaštanom

Súťažné popoludnie v ŠKD v obľúbenej jesennej disciplíne.

12.10.

2016

Kosit 2016

Kolégium Zelenej školy na svojom stretnutí oboznámilo nových členov kolégia s jeho programom a cieľmi. Pochválilo sa aj so získaným diplomom "Na ceste k zelenej škole". Nasledovala spoločná exkurzia do CEV Kosit a.s. v Kokšov-Bakši, kde nás oboznámili so zaujímavými informáciami o separácii a likvidácii odpadu zvážaného z Košíc a okolia.

25.09.

02.10.

2016

Erasmus+ v Brne

Žiaci II. a IV. OA našej školy spolu so svojimi učiteľmi zúčastnili na medzinárodnej študentskej výmene v rámci projektu Európskej únie ERASMUS +, ktorá sa tento rok konala v Brne, konkrétne v obci Sloup v Moravskom krase.

V projekte (predtým pod názvom MLÁDEŽ V AKCII) sa už dlhoročne stretávajú naši študenti a učitelia s kolegami z partnerských škôl z Holandska, Česka a Nemecka.

 

14.09.

2016

Pribeník 2016

ôsmy ročník festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevýhodnených a zdravých detí, za účasti aj našich žiakov z SOŠ a PŠ.

09.09.

2016

Keramická dielňa - zahájenie výučby

Prerábanie podlahy v keramickej dielni prebiehalo už od 11.7.- 20.7. 2016. Finančné prostriedky na zakúpenie materiálu poskytlo vedenie školy. Ďakujeme

Komplexné stavebné práce, prípravné, rekonštrukčné a dokončovacie realizovala firma Stavberg, s.r.o. - Ing. Martin Kováč bez nároku na odmenu, za čo mu chceme poďakovať.

08.09.

2016

Dar vodárenských pracovníkov škole

Šek v sume 1787,20 € odovzdal dňa 08.09.2016 generálny riaditeľ Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Ing. Stanislav Hreha riaditeľke školy.

Všetkým, ktorý do zbierky prispeli vyslovujeme naše

Ď a k u j e m e !

Zbierka bola realizovaná pri príležitosti celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov dňa 07.09.2016 na  výstavbu multifunkčného ihriska.  .

05.09.

2016

Slávnostne otvorenie

školského roka 2016 / 2017 v kinosále na Opatovskej ceste 97.

 

25.08.

2016

Pravidelné školenie zamestnancov o BOZP

a prvá pracovná porada v školskom roku 2016-2017

Stránka aktualizovaná 23.06.2017

Home Up Udalosti 2016/17 Udalosti 2015/16 Udalosti 2014/15 Udalosti 2013/14 Udalosti 2012/13 Udalosti 2011/12 Udalosti 2010/11 Udalosti 2009/10 Udalosti 2008/09 Udalosti 2007/08 Udalosti 2006/07 Udalosti 2005/06