Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 
 

Krúžky                                                                                               (začiatok činnosti od 02.10.2023)

Škola v školskom roku 2023/2024 v rámci vzdelávacích poukazov organizuje tieto záujmové útvary (krúžky):

Názov záujmového útvaru

Vedúci záujmového útvaru

Deň a hodina krúžkovej činnosti

Miestnosť:

- číslo dverí

Poznámka

(začiatok KČ)

Bezpečne na bicykli

Mgr. Peter Ďurčanský

ŠTVRTOK         (13,30 - 15,30 hod.)

Areál SŠ, MI, ŠZŠ, 105/1

05.10.2023

Hudba, spev, tanec

Mgr. Zuzana Hozová

PONDELOK       (13,30 - 15,30 hod.)

ZŠ trieda 0.A, 107/II

02.10.2023

Lego a šikovné ruky

Mgr. Erika Gurská

UTOROK           (13,30 - 15,30 hod.)

ZŠ trieda 3.A, 110/II

03.10.2023

Športové všeličo

Ing. Radomír Ronďoš

ŠTVRTOK         (13,30 - 15,30 hod.)

Tr. III.TAP, 102/III,

Tel.108/III, MI

05.10.2023

Tvorivá dielňa

Mgr. Alena Simkuletová

PONDELOK       (13,30 - 15,30 hod.)

Keramická dielňa 03/III,

Tr. 1. ŠZŠ, 204/I

02.10.2023

Z každého rožku trošku

PaedDr. Adela Atyafiová

PONDELOK       (13,30 - 15,30 hod.)

ŠZŠ trieda 105/I

02.10.2023

Zdravý životný štýl

Eva Ružbacká  -  koordinátorka ZÚ

P, U, S, Š, P      (14,30 - 16,30 hod.)

Sekretariát, SŠ triedy/III

02.10.2023

 

Na práci v krúžkoch sa zúčastňuje veľa žiakov. Pozvite medzi nás aj svojich kamarátov. Krúžky svojím zameraním sú také rôznorodé, že každý žiak, ktorý sa do takejto aktivity zapojí, si môže vybrať podľa svojho záujmu.

Ak sa do činnosti ktoréhokoľvek krúžku zapojíte, určite neoľutujete !

Stránka aktualizovaná k 11.10.2023

 

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história