Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 
 

Krúžky

Škola v školskom roku 2019/2020 v rámci vzdelávacích poukazov organizuje tieto záujmové útvary (krúžky):

Názov záujmového útvaru

Vedúci záujmového útvaru

Bezpečne na bicykli

Mgr. Peter Ďurčanský

Hudba, spev, tanec

Mgr. Zuzana Hozová

Lego a šikovné ruky

Mgr. Erika Gurská

Napadníček

Mgr. Renáta Šišková

Športový krúžok

Ing. František Vargovčák

Tanečný krúžok

PaedDr. Mária Čabalová

Z každého rožku trošku

PaedDr. Adela Atyafiová

Zdravý životný štýl (žiaci OA a SOŠ)

Eva Ružbacká  -  koordinátorka ZÚ

 

Na práci v krúžkoch sa zúčastňuje veľa žiakov. Pozvite medzi nás aj svojich kamarátov. Krúžky svojím zameraním sú také rôznorodé, že každý žiak, ktorý sa do takejto aktivity zapojí, si môže vybrať podľa svojho záujmu.

Ak sa do činnosti ktoréhokoľvek krúžku zapojíte, určite neoľutujete !

Stránka aktualizovaná k 23.09.2019

 

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história