Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 

 

 

Školský časopis

"OPATKA"  (do školského roku 2005/2006 "HVIEZDA MLADÝCH")

Časopis študentov OA a SOŠ na Opatovskej ceste 101 v Košiciach

 

Odborná poradkyňa

PaedDr. Katarína BIELEKOVÁ, PhD

 

Zodpovedná osoba

PaedDr. Mária ČABALOVÁ, riaditeľka školy

 

Prispievatelia

(2017/2018)

Viktória POPOVIČOVÁ, Kristína VOJTEKOVÁ,

 

Jarmila HERTNEKYOVÁ, Radoslav KOZÁK,

 

Eva NAGYOVÝ, Peter Damien PARKANSKÝ

 

Silvia EPERJEŠIOVÁ, Dušan KOVÁCS,

 

Sofia BALOGOVÁ

 

Janko OROSI, Danka DAMANKOŠOVÁ

 

Martin JANUVKA,

 

Periodicita

2 x v školskom roku

 

Náklad

8 ks

Čísla na stiahnutie:

 

Ročník 2005/2006 - 3

Ročník 2005/2006 - 4 (N)

 

Ročník 2006/2007 - 1

Ročník 2006/2007 - 2

Ročník 2006/2007 - 3

 

Ročník 2007/2008 - 1

Ročník 2007/2008 - 2

Ročník 2007/2008 - 3

Ročník 2007/2008 - 4

 

Ročník 2017/2018 - 1

Ročník 2017/2018 - 2

Ročník 2018/2019 - 1

Stránka aktualizovaná  19.12.2018

 

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história