Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 

 

 

Školský časopis

"OPATKA"  (do školského roku 2005/2006 "HVIEZDA MLADÝCH")

Časopis študentov OA a SOŠ na Opatovskej ceste 101 v Košiciach

 

Odborná poradkyňa

PaedDr. Katarína BIELEKOVÁ, PhD

 

Zodpovedná osoba

PaedDr. Mária ČABALOVÁ, riaditeľka školy

 

Prispievatelia

(2019/2020)

 

Danka DAMANKOŠOVÁ,

 

Eva NAGYOVÁ,

 

Peter Szalontai, Tatiana Obšitošová,

 

Gabriela Bikárová, Katarína Nečedová,

 

Ján Mardžej, Dávid Solár,

 

Sebastián Verešpej

 

Alex Amir Mohammad

 

Periodicita

2 x v školskom roku

 

Náklad

8 ks

Čísla na stiahnutie:

 

Ročník 2005/2006 - 3

Ročník 2005/2006 - 4 (N)

 

Ročník 2006/2007 - 1

Ročník 2006/2007 - 2

Ročník 2006/2007 - 3

 

Ročník 2007/2008 - 1

Ročník 2007/2008 - 2

Ročník 2007/2008 - 3

Ročník 2007/2008 - 4

 

Ročník 2017/2018 - 1

Ročník 2017/2018 - 2

Ročník 2018/2019 - 1

Ročník 2018/2019 - 2

Ročník 2019/2020 - 1

Stránka aktualizovaná  13.01.2020

 

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história