Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 

 

 

Školský časopis

"OPATKA"  (do školského roku 2005/2006 "HVIEZDA MLADÝCH")

Časopis študentov OA a SOŠ na Opatovskej ceste 97 v Košiciach

 

Odborná poradkyňa

Mgr. Katarína ŠVECOVÁ

 

Zodpovedná osoba

PaedDr. Mária ČABALOVÁ, riaditežka školy

 

Prispievatelia

(2008/2009)

Zuzana VOJČÍKOVÁ

 

Erika KOZELOVÁ

 

Roman BOBÁź

 

Mária DUTKOVÁ, Monika MAJCHEROVÁ

 

Miriama SLOVÍKOVÁ

 

Dominik SOJČIAK

 

Diana KANKULOVÁ

 

Periodicita

4 x v školskom roku

 

Náklad

10 ks

Čísla na stiahnutie:

 

Ročník 2005/2006 - 3

Ročník 2005/2006 - 4 (N)

 

Ročník 2006/2007 - 1

Ročník 2006/2007 - 2

Ročník 2006/2007 - 3

 

Ročník 2007/2008 - 1

Ročník 2007/2008 - 2

Ročník 2007/2008 - 3

Ročník 2007/2008 - 4

Stránka aktualizovaná  30.12.2008

 

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história