Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história

 
 

Cvičná firma

Význam CF na školách spočíva v simulácii reálnej firmy v školských podmienkach; to znamená, že založenie CF, jej fungovanie v rámci jednotlivých podnikových činností /personálna činnosť, odbytová činnosť, marketing, zásobovanie, atď./ až prípadná likvidácia firmy prebieha presne rovnako ako v skutočných podnikoch.

Aj naša škola sa práve pre potrebu skĺbiť teóriu s praxou rozhodla, že začne tento voliteľný predmet vyučovať. Žiaci majú dobrú príležitosť vyskúšať si jednotlivé činnosti, riešiť spoločne vzniknuté problémy, pracovať v tíme, rozhodovať sa naučiť sa oslovovať a získavať si zákazníkov. V CF je výborná príležitosť použiť v práci všetky nadobudnuté vedomosti a zručnosti z rôznych odborných predmetov.

Žiaci sú vedení hlavne k tomu, aby pri práci uplatňovali svoju nápaditosť, tvorivosť a invenciu - pri práci so zákazníkom, pri tvorbe propagačných materiálov, pri príprave účasti na veľtrhoch. Podstata našej práce spočíva v tom, aby žiaci pochopili význam starostlivosti o zákazníka a prispôsobovania sa požiadavkám trhu, čo sú základné princípy marketingového prístupu.

 

Prehľad CF, ich fungovania a úspechov v jednotlivých školských rokoch:

Šk. rok

Firma

Účasť na veľtrhu - ocenenia

Foto

2014/15

CCP, s.r.o.

Viktória Kalejová

Miroslav Horváth

Vladimír Slovák

Peter Minčák

Peter Onuščák

Na 12. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnila firma:

CCP, s.r.o. - upratovací servis

Ocenenia:

2. miesto - Najlepšia cvičná firma

2013/14

-

Na 11. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sme sa nezúčastnili, lebo sme v tomto školskom rolu nemali štvrťý ročník na OA

 
2012/13

Galactic, s.r.o.

Dominik Cenkner

Dominik Hanzeľ

Eva Sanislová

Tomáš Zajaroš

Na 10. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnila firma:

Galactic, s.r.o.

Ocenenia:

2. miesto - najlepší katalóg

3. miesto - najlepší reprezentant CF 

(D. Cenkner)

 PA170137.jpg (74706 bytes) PA240001.jpg (53738 bytes) PA240006.jpg (62369 bytes)

2011/12

CCP, s.r.o.

 

Na 9. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnila firma:

CCP, s.r.o. - upratovací servis

Ocenenia:

1. miesto - najlepší katalóg

3. miesto - najlepšia firma

 PB090977.jpg (81084 bytes) PB101034.jpg (66417 bytes)
2010/11

Galactic, s.r.o.

Na 8. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnila firma:

Galactic, s.r.o.

Ocenenia:

- nezískali sme žiadne ocenenie

PA200496.jpg (72678 bytes) PA210502.jpg (78843 bytes)

2009/10

Sirius, s.r.o.

Na 7. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnila firma:

Sirius, s.r.o.

Ocenenia:

- nezískali sme žiadne ocenenie

PA220070.jpg (70416 bytes) PA220072.jpg (66972 bytes)

2008/09

Galactic, s.r.o.

Na 6. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnila firma:

Galactic, s.r.o.

Ocenenia:

- nezískali sme žiadne ocenenie

P9220441.jpg (71140 bytes) DSC06640.jpg (72490 bytes)

2007/08

CCP, s.r.o.

Na 5. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnila firma:

CCP, s.r.o.

Ocenenia:

- nezískali sme žiadne ocenenie

2006/07

Galactic, s.r.o.

Sirius, s.r.o.

CCP, s.r.o.

Na 4. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnila firma:

Galactic, s.r.o.

Ocenenia:

Peter Saeed

- najlepší reprezentant CF

2005/06

Galactic, s.r.o.

Sirius, s.r.o.

Style Trans, s.r.o.

CCP, s.r.o.

Na 3. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnili firmy:

Style Trans, s.r.o.

CCP, s.r.o.

Ocenenia:

Matúš Horbaj

- najlepší predajca CF

Dsc00966.jpg (47105 bytes) Dsc00962.jpg (44169 bytes)

2004/05

Galactic, s.r.o.

Sirius, s.r.o.

Style Trans, s.r.o.

CCP, s.r.o.

Na 2. Medzinárodnom veľtrhu CF v Košiciach sa zúčastnili firmy:

Galactic, s.r.o.

Sirius, s.r.o.

Ocenenia:

Jaroslav Kollár

- najlepší reprezentant CF

Fiktívna firma.jpg (44630 bytes)

2003/04

Galactic, s.r.o.

Sirius, s.r.o.

Založenie prvých dvoch firiem

Bez účasti na 1. Medzinárodnom veľtrhu CF

 

Doteraz na Obchodnej akadémii boli založené 4 cvičné firmy:

GALACTIC, s.r.o.:

- nákup a predaj pánskeho, manažérskeho oblečenia,

SIRIUS, s.r.o.:

- predaj odbornej literatúry a tlačív,

STYLE TRANS, s.r.o.:

- prepravné služby,

CCP, s.r.o.:

- upratovací servis.

 

Stránka aktualizovaná 03.11.2014

 

Home Up Krúžky ŠANCA n.f. Školský časopis Cvičná firma Prestávka Udalosti - história