Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 

 

Sponzori

Touto cestou ďakujeme všetkým tým, ktorí pravidelne, ale aj sporadický pomáhajú škole finančne, ale aj materiálne. Bez ich nezištnej pomoci by škola nemala na kompenzačné pomôcky, vozíky, vybavenie tried, počítače... . Mnohé deti by sa nemohli zúčastniť školy v prírode. Nebolo by možné zorganizovať množstvo kultúrno-spoločenských a športových akcií pre deti školy, ale ani zabezpečiť účasť na takýchto podobných akciách usporiadaných inými organizáciami. Bez tejto pomoci by sa ani športovo a inak nadané deti nemohli zúčastňovať na vystúpeniach a turnajoch v rámci Slovenska, ale aj zahraničia.

Pravidelne škole pomáhajú:

U.S.Steel, s.r.o.

Košice

Nadačný fond Telecom

 

Nadácia

slovenskej sporiteľne

 

Tatra Banka

VSE, a.s.

 

Ferrotour, a.s. Košice

Tesco

Nadácia Carmeuse

EXIsport, s.r.o. 

Košice

 

Železiarstvo

Špirko, s.r.o. Košice

Inžinierske stavby

Košice

Termomarket, s.r.o. Košice

Mesto Košice

Nadácia

Pro Cassovia

Nadácia Pontis

Progress Promotion

reklamná agentúra

Skanska

Technologie a.s.

Košice

Reva

Košice

reklamná agentúra

Aj tým nemenovaným, ktorí aspoň raz pomohli škole a našim žiakom, či už finančne alebo materiálne, patrí naše

 

ĎAKUJEME !

Stránka aktualizovaná k 14.03.2017

 

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT