Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň

 
 

Špeciálna základná škola

ŠkVP - Špeciálnej základnej školy

 

Je jednou z najmladších v sústave škôl v našom zariadení. Jej založenie podnietilo pribúdanie počtu žiakov s viacnásobným postihnutím.

 

Žiaci ŠZŠ sa aktívne zapájajú do mestských súťaží:

bullet

súťaže v prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín

bullet

prehliadky malých javiskových foriem

bullet

súťaže v speve ľudových piesní

Svojimi výtvarnými prácami každoročne prispievajú do výtvarných súťaží, ktoré organizujú SPP, Spoločnosť Downovho syndrómu na Slovensku, Odbor Matice Slovenska. Počas roka navštevujú bezbariérovú knižnicu Nezábudka, kde pre nich pracovníčky knižnice pripravia stále pestrý program. Zúčastňujú sa aj na veľkonočnej a vianočnej tvorivej dielni, ktorú usporadúva ŠZŠ Rovníková. V rámci environmentálnej výchovy sme začali spolupracovať so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Košiciach.

Primerane telesne, duševne pracovať a vytvárať si kladný vzťah k práci sa žiaci učia na hodinách pracovného vyučovania, ktoré má v ŠZŠ dominantné postavenie. Základné pracovné návyky a zručnosti nadobúdajú v troch oblastiach:

bullet

pri práci v dielni, kde sa učia narábať s jednoduchými pracovnými nástrojmi,

bullet

na školskom pozemku, kde sa zdokonaľujú v pestovateľských prácach,

bullet

pri prácach v domácnosti, ktoré sa realizujú v školskej kuchynke. 

 

Pekné výrobky našich žiakov sme prezentovali na veľkonočných a vianočných predajných výstavách.

Základné informácie o triedach

1. ŠZŠ

2. ŠZŠ

3. ŠZŠ

4. ŠZŠ

5. ŠZŠ

6. ŠZŠ

7. ŠZŠ

8. ŠZŠ

9. ŠZŠ

10. ŠZŠ

11. ŠZŠ

IMG_8928.jpg (86676 bytes) IMG_8943.jpg (81484 bytes)

kolektív učiteľov ŠZŠ

Stránka aktualizovaná 17.09.2023

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň