Home Up 1. Z 2. Z 3. Z 4.Z 5. Z 6. Z 7. Z 8.Z 9. Z 10. Z 11.Z

 

Trieda

Triedny uite /ka/

iaci

Ronk

Foto

3. Z

Mgr. Mria opov

SAMKOV Sofia

SEMANOV Simona

TomkOV Timea

horvthov Alena

HUDK Nikolas

KUZMOV Emma

MUCHA Martin

6.

7.

7.

8.

8.

8.

8.

 

Kmeov trieda: Paviln 1, ueba .205/I, Opatovsk cesta 101

Strnka aktualizovan 17.09.2023

Home Up 1. Z 2. Z 3. Z 4.Z 5. Z 6. Z 7. Z 8.Z 9. Z 10. Z 11.Z