Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň

 

 

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Prevádzka :

Jedáleň sa nachádza v budove na Opatovskej ceste 101, Košice

8Jedlá z našej kuchyne od 02.01.2024 do 28.06.20247

Výdaj stravy:  Za bežnej prevádzky sa strava vydáva:

Deti ŠMŠ

I. stupeň ZŠ a ŠZŠ

II. stupeň ZŠ a ŠZŠ

Stredné školy a zamestnanci

desiata

obed 

olovrant

09,00 - 09,30

11,30 - 12,00

14,45 - 15,15

obed

12,00 - 14,00

obed

12,00 - 14,00

obed

12,00 - 14,00

Úhrada stravného

Príspevok na jedno jedlo, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov od 01.01.2023 je : 

Deti ŠMŠ

I. stupeň ZŠ a ŠZŠ

II. stupeň ZŠ a ŠZŠ

Stredné školy

Zamestnanci

2,10 €

1,70 €

1,90 €

2,10 €

2,40 €

- režijné náklady 2,50 €/mesiac

Odhlasovanie zo stravy

Každý stravník sa odhlasuje výhradne sám alebo prostredníctvom zákonného zástupcu.

RODIČ / ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA ZODPOVEDÁ ZA VČASNÉ ODHLASOVANIE DIEŤAŤA  ZO STRAVY.

Odhlasovanie zo stravy je potrebné:

bullet

Počas choroby

bullet

Počas neprítomnosti v škole

bullet

Počas školských skupinových akcií (ak sa nevrátim na obed) – výlety, exkurzie, účelové cvičenia v týchto prípadoch je potrebné sa odhlásiť 2 pracovné dni vopred do 14:00 hod.

Odhlasovanie zo stravovania je možné do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa. V prípade choroby  a nepredvídaných okolnostiach do 8:00 hod. daného dňa, kedy sa má odobrať strava. Počty stravníkov sa uzatvárajú o 8:00 hod na daný deň. Spätne nie je možné stravníka odhlásiť. Za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlasovanie sa dá týmito spôsobmi:

bullet

zaslaním SMS na t.č. 0903 956 203

bullet

e-mailom na: jedalen.opatovska101@gmail.com

bullet

zapísaním sa do zošita pred jedálňou

V prípade, ak sa stravník počas školského roka rozhodne, že sa už nebude stravovať v školskej jedálni, prípadne prestupuje na inú školu je potrebné vypísať  „ODHLÁŠKU ZO STRAVOVANIA“ a doručiť vyplnenú vedúcej ŠJ.

 

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Časová štruktúra jedálnych lístkov

V rámci 5 stravovacích dní v jednosmennom stravovaní by mal jedálny lístok obsahovať :

bullet

2x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom

bullet

1x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom / znížená dávka mäsa/

bullet

2x odľahčovacie jedlá /1x s múčnym a 1x so zeleninovým pokrmom/

Obsahová štruktúra pokrmov

bullet

Pokrmy z mäsa sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre vekové skupiny

bullet

Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.

bullet

Pokrmy zeleninové sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín a obilnín.

bullet

Múčne pokrmy sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.

Všeobecné zásady

bullet

Prívarky sa odporúča zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.

bullet

Múčna príloha /knedľa, cestoviny, noky/ má byť iba raz do týždňa.

bullet

Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x-3x v týždni.

bullet

Zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu.

bullet

Ryby podávame 1x v týždni.

bullet

Obilniny-krúpky, ovsené vločky, pohánku, proso, kukuricu uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni.

bullet

Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni.

bullet

Nápoje za obedom /voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý a ovocný čaj/. Obmedzovať sladené malinovky  a kolové nápoje.

bullet

Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to povolí finančný limit na nákup potravín.

bullet

Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie a zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné.

Zásady vychádzajú zo všeobecne platných odporúčaní, ktoré je možne prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní, ako aj možnostiam výšky finančných limitov.

Vedúca školskej jedálne:

Ing. Miriam BANIKOVÁ

Kontakt:

mobil: 0903 956 203

email: jedalen.opatovska101@gmail.com

 

Svetové dni v školskej jedálni:

bullet

Október

bullet

Medzinárodný deň mlieka 16.05.2023

 

Školské programy EU:

"Školské ovocie"

"Školské mlieko"

Pokyny pre stravníkov - aktualizácia k 01.09.2023

bullet

Zápisný lístok - žiaci (od 01.09.2023)

bullet

Odhláška stravníka

bullet

Žiadosť - vrátenie alebo preúčtovanie preplatku

Dotácia POKYNY - dotácia na stravovanie od 1.9.2023

bullet

Žiadosť dotácia od 1.9.2023 pre rodičov

bullet

Odhláška z dotačného programu

Diétne stravovanie - donáška stravy

bullet

Žiadosť o diétne stravovanie

bullet

Prihláška na osobitné stravovanie - donáška stravy

 

 

 

Stránka aktualizovaná 03.07.2024

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA Školský klub Školská jedáleň