Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 

 

Školská jedáleň

Jedálny lístok

Jedálny lístok

Prevádzka :

Jedáleň sa nachádza v budove na Opatovskej ceste 101, Košice

 

Výdaj stravy: 

Deti ŠMŠ

I. stupeň ZŠ a ŠZŠ

II. stupeň ZŠ a ŠZŠ

Stredné školy a zamestnanci

desiata

obed 

olovrant

09,00

11,40 - 12,15

14,45

obed

12,30 - 14,00

obed

12,30 - 14,00

obed

12,30 - 14,00

 

Úhrada stravného

Príspevok na jedno jedlo, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov od 01.04.2019 je : 

Deti ŠMŠ

I. stupeň ZŠ a ŠZŠ

II. stupeň ZŠ a ŠZŠ

Stredné školy a zamestnanci

1,19 €

1,01 €

1,09 €

1,19 €

 

Odhlasovanie zo stravy

bullet

Oznámenie o povinnosti odhlasovania zo stravy žiakov ŠMŠ poberajúcich štátnu dotáciu na stravovanie (Iba pre žiakov ŠMŠ)

 

Pre všetkých ostatných:

bullet

Odhlásiť sa z obedov v prípade neprítomnosti je potrebné 24 hodín vopred, v prípade ochorenia, alebo návštevy lekára je možné odhlásiť sa do 8 hodiny ráno. Prosíme rodičov, aby odhlasovali svoje deti osobne alebo telefonicky a neprenechávali to na učiteľov, ktorí nie sú povinní žiakov odhlasovať.   

bullet

Skupinové odhlasovanie /výlety, exkurzie apod./ je potrebné odhlásiť 48 hodín vopred. V opačnom prípade odhlášku neakceptujeme /z dôvodu objednávky tovaru vopred/.

bullet

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Telefónne číslo vedúcej ŠJ: 0903 956 203, alebo telefónne číslo školy: 055/6785459

 

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov v zariadeniach školského stravovania

Časová štruktúra jedálnych lístkov

V rámci 5 stravovacích dní v jednosmennom stravovaní by mal jedálny lístok obsahovať :

bullet

2x hlavné jedlá s mäsovým pokrmom

bullet

1x hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom / znížená dávka mäsa/

bullet

2x odľahčovacie jedlá /1x s múčnym a 1x so zeleninovým pokrmom/

Obsahová štruktúra pokrmov

bullet

Pokrmy z mäsa sú pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre vekové skupiny

bullet

Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.

bullet

Pokrmy zeleninové sú pripravované s použitím zeleniny, strukovín a obilnín.

bullet

Múčne pokrmy sú pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod.

Všeobecné zásady

bullet

Prívarky sa odporúča zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín.

bullet

Múčna príloha /knedľa, cestoviny, noky/ má byť iba raz do týždňa.

bullet

Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2x-3x v týždni.

bullet

Zelenina má byť na jedálnom lístku denne vo forme šalátov 2x a 1x ako zeleninová obloha k jedlu.

bullet

Ryby podávame 1x v týždni.

bullet

Obilniny-krúpky, ovsené vločky, pohánku, proso, kukuricu uprednostňujeme pred ryžou a majú byť aspoň 1x v týždni.

bullet

Múčnik ako súčasť obeda sa môže podávať 1x v týždni.

bullet

Nápoje za obedom /voda, sódová voda, minerálne vody, nesladený tmavý a ovocný čaj/. Obmedzovať sladené malinovky  a kolové nápoje.

bullet

Ovocie zaraďujeme denne, ak nám to povolí finančný limit na nákup potravín.

bullet

Dodržiavame predpísané množstvo živín, minerálnych látok a vitamínov, pestrosť pri výbere surovín, striedame technologické postupy pri príprave pokrmov. Uprednostňujeme varenie, dusenie a zapekanie. Striedame pokrmy sýte a ľahko stráviteľné.

Zásady vychádzajú zo všeobecne platných odporúčaní, ktoré je možne prispôsobiť miestnym podmienkam, krajovým zvyklostiam v stravovaní, ako aj možnostiam výšky finančných limitov.

Vedúca školskej jedálne:

Alena SEMANOVÁ

Kontakt:

mobil: 0903 956 203

email: a_lenas@post.sk 

 

 

Zápisný lístok stravníka

 

Oznámenie

o povinnosti odhlasovania zo stravy žiakov ŠMŠ, poberajúcich štátnu dotáciu na stravovanie

 

 

Stránka aktualizovaná 03.04.2019

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň