Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň

 
 

Materská škola

V školských rokoch 2004/2005 až 2008/2009 bola materská škola mimo prevádzky. 

Od školského roku 2009/2010 je MŠ znovu otvorená.

 

Materská škola v našom zariadení bola zriadená 01.09.1970. 

Výchovno-vzdelávacia práca v MŠ je zameraná hlavne na individuálny prístup k deťom, vzhľadom na ich viacnásobné postihnutie. Dôležitú pozornosť venuje učiteľka špeciálno-pedagogickej starostlivosti, nakoľko sú tu zaradené deti aj s narušenou komunikačnou schopnosťou. Zvlášť sa venuje rozvoju grafomotorických zručností, u tých detí, ktoré postupujú do prípravného ročníka. Často spolupracuje so psychológom a vyučujúcimi prípravného ročníka. Učebný plán je zameraný hlavne na rozvoj reči, jemnej motoriky a hrubej motoriky. Dôležitú úlohu zohráva aj rehabilitačná činnosť, ktorú deti absolvujú pravidelne 3 krát v týždni. Učiteľka svojim odborným postupom a vedením sa snaží pripraviť každé dieťa pre vstup do prípravného ročníka, ktorý je diagnostickým ročníkom.

P9180029.jpg (70644 bytes)

P9180031.jpg (91478 bytes)

 

Školský rok 2009/2010

Školský rok 2010/2011

 Školský rok 2011/2012

 

Stránka aktualizovaná 02.01.2012

 

Home Up História Materská škola Špeciálna ZŠ ZŠ Praktická škola SOŠ OA CŠPP Školský klub Školská jedáleň