Home Up Trieda I. Trieda II. Trieda III. Trieda IV. Trieda V. Rok 2009-10

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

Trieda III.

Erika Feňáková, DiS.

 

ostatní učitelia

Mariana Kuchčáková, DiS.

 Bíly Marek

Hnat Richard

HORENSKÁ Laura

KENDEROVÁ Veronika

MESÁROŠOVÁ Júliána

SEMEŠ Richard

TUPTOVÁ Alžbeta

VEĽAS Jakub

 

Kmeňová trieda: Pavilón 3, učebňa č.221/III, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 17.09.2023

Home Up Trieda I. Trieda II. Trieda III. Trieda IV. Trieda V. Rok 2009-10