Home Up Trieda I. Trieda II. Trieda III. Trieda IV. Trieda V. Rok 2009-10

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

Trieda IV.

Mgr. Silvia Dandárová

 

ostatní učitelia

Jana Sobotková, DiS.

ČIRKESOVÁ Lenka

ČONTOŠFALSKÁ Hermína

KENDEROVÁ Dominika

MATڊ Ján

MOLČÁNY Artur

SEDLÁK Dominik

SEDLÁKOVÁ Dominika

SYN Sebastián

TOMIČOVÁ Zoe

 

Kmeňová trieda: Pavilón 3, učebňa č.206/III, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 01.09.2021

Home Up Trieda I. Trieda II. Trieda III. Trieda IV. Trieda V. Rok 2009-10