Home Up Trieda I. Trieda II. Trieda III. Trieda IV. Trieda V. Rok 2009-10

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

Trieda V.

Bc. Eva Brémová

 

ostatní učitelia

Mgr. Irena Feketeová

ČIRKESOVÁ Lenka

ČONTOŠFALSKÁ Hermína

JENDRÁLOVÁ Zoe

KENDEROVÁ Dominika

KOŠČO Juraj Matej

SYN Sebastián

Zubák Kristián

ŽURAV Filip

 

Kmeňová trieda: Pavilón 3, učebňa č.206/III, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 17.09.2023

Home Up Trieda I. Trieda II. Trieda III. Trieda IV. Trieda V. Rok 2009-10