Home Up ZFO 2011 ZFO 2012 ZFO 2013 ZFO 2014 ZFO 2015 ZFO 2016 ZFO 2017 ZFO 2018 ZFO 2019 ZFO 2020 ZFO 2021 ZFO 2022 ZFO 2023

 
 

Zmluvy, faktúry, objednávky 2014

Mesiac Zmluvy Faktúry Objednávky
December

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 12/2014

Zoznam objednávok - 12/2014

November

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 11/2014

Zoznam objednávok - 11/2014

Október

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 10/2014

Zoznam objednávok - 10/2014

September

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 09/2014

Zoznam objednávok - 09/2014

August

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 08/2014

Zoznam objednávok - 08/2014

Júl

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 07/2014

Zoznam objednávok - 07-08/2014

Jún

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 06/2014

Zoznam objednávok - 06/2014

Máj

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 05/2014

Zoznam objednávok - 05/2014

Apríl

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 04/2014

Zoznam objednávok - 04/2014

Január

Február

Marec

Zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na http://crz.gov.sk/ 

Zoznam faktúr - 01-03/2014

Zoznam objednávok - 01-03/2014

Poznámky

Stránka aktualizovaná k 22.01.2015

Home Up ZFO 2011 ZFO 2012 ZFO 2013 ZFO 2014 ZFO 2015 ZFO 2016 ZFO 2017 ZFO 2018 ZFO 2019 ZFO 2020 ZFO 2021 ZFO 2022 ZFO 2023