Home Up I. TEK II. TEK Absolventi SOŠ

 

Absolventi Strednej odbornej školy

Odbory:

Technicko administratívny pracovník

Technicko ekonomický pracovník

 

Absolventi TAP

- bez absolventov -

Školský rok 2017/2018

Triedny učiteľ:

 

 

 Absolventi TEK

- bez absolventov -

Triedny učiteľ:

 

 

 

Absolventi TAP

Hertnékyová Jarmila

Hollý Fantišek

Kozák Radoslav

Simkuličová Marianna

VOJTEKOVÁ Kristína

Školský rok 2016/2017

 

Triedny učiteľ:

Ing. arch. Ján Čabala

 

 

 Prví absolventi TEK

BIRČÁKOVÁ Lucia

ČULKOVÁ Petra

JAGEROVÁ Radoslava

KLESA Adam

Triedny učiteľ:

Mgr. Alena Murtinová

 

 

Absolventi TAP

BOLDIŽÁR Jakub

GAŠPARÍK Lukáš

Školský rok 2012/2013

Triedny učiteľ:

Ing. Jana Lazoriková

 

HANYICZKOVÁ Viktória

LUKÁČ Andrej

RUSINKO Róbert,

P6200048.jpg (58247 bytes) P6200050.jpg (67160 bytes) P6200052.jpg (67709 bytes)

Stránka aktualizovaná 24.10.2018

 

Home Up I. TEK II. TEK Absolventi SOŠ