Home Up Ciele projektu Aktuálne Kontakty Fotodokumentácia

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

CIELE A HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU:

 

Strategický cieľ projektu:

Podporiť vzdelávanie žiakov praktickej školy k získavaniu znalostí a zručností potrebných na trhu práce.

Podporiť vzdelávanie osôb so zdravotným znevýhodnením, ako aj ich rodičov, k získavaniu znalostí a zručností pre ich ľahšie uplatnenie sa v spoločnosti.

Špecifické ciele a hlavné aktivity projektu

 

 

1. Uľahčiť vzdelávanie žiakom praktickej školy cez inováciu metód a foriem výučby, s využitím nových didaktických prostriedkov rozvíjajúcich kľúčové kompetencie.

1.1 Inovácia metód, foriem a didaktických prostriedkov v edukácii praktickej školy.

 

(03/2010 – 06/2011)

2. Vzdelávať osoby zdravotne znevýhodnené cez programy v oblasti sociálnej, IKT, komunikácie, stravovania, etikety, estetiky a práci s prírodnými materiálmi.

2.1 Tvorba a realizácia programu v sociálno-právnej oblasti a sociálneho styku.

(03/2010 – 07/2011)  predlženie do 31.03.2012, II. predlženie do 30.06.2012

2.2 Tvorba a realizácia programu pre rozvoj bio-psycho-sociálnych potrieb.

(03/2010 – 07/2011)  predlženie do 31.03.2012, II. predlženie do 30.06.2012

2.3 Tvorba a realizácia programu pre získanie zručností pri práci s prírodnými materiálmi.

(05/2010 – 07/2011)

3. Vzdelávaním usmerniť, naviesť a obnovovať adaptačné procesy rodiča dieťaťa zdravotne znevýhodneného, pri voľbe a uplatňovaní foriem sociálnej pomoci.

3.1 Vzdelávanie rodičov v oblasti sociálnej pomoci.

 

(09/2010 – 04/2011)  predlženie do 31.03.2012, II. predlženie do 30.06.2012

 

Stránka aktualizovaná 30.12.2012

 

Home Up Ciele projektu Aktuálne Kontakty Fotodokumentácia