Home Up Ciele projektu Aktuálne Kontakty Fotodokumentácia

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

Kontakty NA PRIJÍMATEĽA:

 

Poštová adresa

Telefón, Fax

E-mail,

Spojená škola

Opatovská cesta 97

040 01 Košice - Vyšné Opátske

Tel.: +421 55 6785469

Fax: +421 55 6746101

E-mail: cabalova@pobox.sk 

Web: www.stpke.sk/projekty.htm

 

Riadiaci a administratívny tím projektu

 

Meno

Funkcia v projekte

Kontakt

PaedDr. Mária Čabalová

Projektový manažér

Administratívny pracovník

cabalova.m@gmail.com 

Mária Jutková

Finančný manažér

jutkovamaria@pobox.sk 

Bc. Denisa Ivančinová

Manažér monitoringu

Koordinátor odbornej aktivity č. 2.1, 3.1

Ivancinova@stonline.sk 

Mgr. Anna Strhárska

Koordinátor odbornej aktivity č. 1.1, 2.2

strharska.anna@atlas.sk 

Mgr. Mária Čopová

Koordinátor odbornej aktivity č. 2.3

maria.copova@pobox.sk 

PaedDr. Daniela Jutková

Asistent koordinátorov odborných aktivít

daniela.metodus@cvctechnik.sk 

Ing. arch. Ján Čabala

Manažér publicity

cabala@netkosice.sk 

Ing. Imrich Weiszer

Pracovník pre verejné obstarávanie

 
 

Stránka aktualizovaná 15.07.2010

 

Home Up Ciele projektu Aktuálne Kontakty Fotodokumentácia