Home Up Ciele projektu Aktuálne Kontakty Fotodokumentácia

 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

FOTODOKUMENTÁCIA

Dátum

Aktivita / Činnosť

Foto

12-13.07.

2010 

Označovanie didaktickej techniky a učebných pomôcok

P7090001.jpg (26306 bytes) P7090002.jpg (42896 bytes) P7090006.jpg (46392 bytes) P7120010.jpg (55588 bytes) P7120013.jpg (51271 bytes) P7120014.jpg (29132 bytes) P7120020.jpg (88983 bytes) P7120021.jpg (64524 bytes) P7120022.jpg (68166 bytes) P7120030.jpg (58750 bytes) P7120032.jpg (90410 bytes) P7130070.jpg (68846 bytes) P7130069.jpg (55921 bytes) P7120060.jpg (66441 bytes) P7130089.jpg (80944 bytes) P7130091.jpg (76779 bytes) P7120034.jpg (75375 bytes) P7120035.jpg (62282 bytes) P7120036.jpg (79292 bytes) P7120038.jpg (43640 bytes) P7120039.jpg (65017 bytes) P7130079.jpg (42268 bytes) P7120043.jpg (38787 bytes) P7120044.jpg (51579 bytes) P7120045.jpg (44279 bytes) P7120048.jpg (54579 bytes) P7120056.jpg (59555 bytes) P7120058.jpg (34240 bytes) P7130065.jpg (35258 bytes) P7130066.jpg (38455 bytes) P7130064.jpg (52882 bytes) P7130072.jpg (44843 bytes) P7130078.jpg (61589 bytes) P7130083.jpg (62403 bytes) P7130088.jpg (73432 bytes) P7120052.jpg (39789 bytes) P7120054.jpg (40692 bytes) P7130096.jpg (56603 bytes) P7130097.jpg (67342 bytes) DSC09071.jpg (55982 bytes)

23.06.2010 

Balíčky pomôcok pre frekventantov aktivity 1.1 Inovácia metód, foriem a didaktických prostriedkov v edukácii praktickej školy

 

Propagačný materiál na označovanie učebných pomôcok a didaktickej techniky

 

Informačné tabule projektu

P6230020.jpg (95239 bytes) P6230022.jpg (88244 bytes) P6230023.jpg (78972 bytes)    P6230040.jpg (97838 bytes) P6230043.jpg (85831 bytes) P6230044.jpg (86998 bytes) P6230035.jpg (76566 bytes) P6230037.jpg (59579 bytes) P6230038.jpg (62630 bytes) P6230039.jpg (63706 bytes)   

18.06.2010 

Pracovná porada riadiaceho tímu

P6180002.jpg (69042 bytes) P6180004.jpg (74112 bytes) P6180005.jpg (63740 bytes) P6180006.jpg (69482 bytes) P6180008.jpg (71093 bytes) P6180009.jpg (69501 bytes)

20.05.2010 

2.3 Tvorba a realizácia programu pre získanie zručností pri práci s prírodnými materiálmi.

Pracovná porada učiteľov zapojených do aktivity.

P5200001.jpg (69279 bytes) P5200004.jpg (54886 bytes) P5200005.jpg (66444 bytes)

 19.05.2010

Pracovná porada riadiaceho tímu a koordinátorov aktivít

P5190001.jpg (92109 bytes) P5190004.jpg (81338 bytes) P5190005.jpg (79205 bytes) P5190007.jpg (76241 bytes) P5190010.jpg (76183 bytes) P5190012.jpg (84074 bytes)

06.05.2010

1.1 Inovácia metód, foriem a didaktických prostriedkov v edukácii praktickej školy.

Vzdelávacia príprava pedagógov Praktickej školy prostredníctvom kurzu 2 so zameraním na:

Efektívne využívanie IKT vo vzdelávaní.

P5060001.jpg (76752 bytes) P5060002.jpg (57395 bytes) P5060003.jpg (74207 bytes) P5060004.jpg (60097 bytes) P5060005.jpg (47786 bytes)

20.04.2010

1.1 Inovácia metód, foriem a didaktických prostriedkov v edukácii praktickej školy.

Vzdelávacia príprava pedagógov Praktickej školy prostredníctvom kurzu 1 so zameraním na:

Inovatívne metódy a formy vzdelávania žiakov s OVP.

P4200003.jpg (61115 bytes) P4200004.jpg (70923 bytes) P4200005.jpg (62199 bytes) P4200006.jpg (70655 bytes) P4200007.jpg (63618 bytes) P4200009.jpg (62888 bytes)

15.04.2010

1.1 Inovácia metód, foriem a didaktických prostriedkov v edukácii praktickej školy.

Vzdelávacia príprava pedagógov Praktickej školy prostredníctvom kurzu 2 so zameraním na:

Efektívne využívanie IKT vo vzdelávaní.

P4150030.jpg (66556 bytes) P4150031.jpg (64090 bytes) P4150032.jpg (56561 bytes) P4150033.jpg (52048 bytes) P4150035.jpg (80030 bytes) P4150036.jpg (52210 bytes) P4150037.jpg (58661 bytes) P4150041.jpg (68356 bytes) P4150042.jpg (78524 bytes) P4150045.jpg (57916 bytes) P4150049.jpg (75522 bytes) P4150050.jpg (72795 bytes)

 25.03.2010

Oboznámenie zamestnancov školy so začatým projektom na Praktickej škole, ktorý je financovaný zo zdrojov EU: 

"Vzdelávaním dajme šancu všetkým!"

Prezentácia cieľov projektu na slávnostnej porade učiteľov.

DSC08987.jpg (63068 bytes) DSC08990.jpg (69002 bytes) DSC08992.jpg (68017 bytes) DSC08996.jpg (65809 bytes) DSC08998.jpg (60308 bytes)

18.03.2010

Pracovná porada riadiaceho tímu 

Schválené loga projektu   Vzdelavanie3.jpg (36752 bytes)   Vzdelavanie3a.jpg (35053 bytes)

 DSC08979.jpg (64203 bytes) DSC08980.jpg (64016 bytes) DSC08981.jpg (67547 bytes) DSC08982.jpg (62443 bytes) DSC08983.jpg (65358 bytes)

16.03.2010

1.1 Inovácia metód, foriem a didaktických prostriedkov v edukácii praktickej školy.

Vzdelávacia príprava pedagógov Praktickej školy prostredníctvom kurzu 1so zameraním na:

Inovatívne metódy a formy vzdelávania žiakov s OVP.

DSC08971.jpg (74131 bytes) DSC08972.jpg (64632 bytes) DSC08974.jpg (75537 bytes) DSC08975.jpg (75350 bytes) DSC08976.jpg (75439 bytes)

 02.03.2010

1.1 Inovácia metód, foriem a didaktických prostriedkov v edukácii praktickej školy. 

Vzdelávacia príprava pedagógov Praktickej školy prostredníctvom kurzu 1so zameraním na:

Inovatívne metódy a formy vzdelávania žiakov s OVP.

Zahájenie projektu  DSC08773.jpg (68546 bytes) DSC08774.jpg (50172 bytes) DSC08958.jpg (59088 bytes) aktivita 1.1

Stránka aktualizovaná 15.07.2010

 

Home Up Ciele projektu Aktuálne Kontakty Fotodokumentácia