Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN

 

Projekt British Council Connecting Classrooms (Spájame triedy) už aj na Slovensku 

British Council predstavila 4. novembra 2010 nový projekt v oblasti vzdelávania - Connecting Classrooms. 

V Európe bude projekt počas svojho trojročného trvania pracovať s vyše 600 školami, 3,000 pedagógmi a 300,000 študentmi z 20 krajín. 

Cieľom Connecting Classrooms je prostredníctvom úzkej spolupráce študentov a pedagógov z rôznych krajín dosiahnuť kultúrne otvorené školy, ktoré dostatočne odrážajú nielen súčasný stav multikulturálnej spoločnosti na starom kontinente, ale aj vývojové trendy v tejto oblasti. 

Študenti a učitelia absolvujú tréning, kde získajú nové znalosti a zručnosti vedenia komunitných projektov a všeobecné projektové zručnosti. Tie následne pretavia do vlastných projektov, ktoré budú  realizovať vo svojej škole alebo komunite. 

Študenti si vyskúšajú aj úlohu trénerov a svoje novozískané skúsenosti, znalosti a zručnosti  budú odovzdávať prostredníctvom školení a práci na projekte aj svojim ďalším spolužiakom. 

Partnership Plan 2010-11 - doc.

Partners - ppt.

Contact seminar,London - ppt.

Oficiálne otvorenie projektu - doc.

List štátneho tajomníka MŠ účastníkom projektu - doc.

Slovenské školy, zoskupené do pätíc, budú pracovať s podobnými päticami škôl v Nemecku, Srbsku a Veľkel Británii. Dohromady tak bude v tomto školskom roku do spoločných projektov zapojených 40 škôl v uvedených štyroch krajinách. Spolupráca ostatných krajín bude prebiehať na podobnom princípe.

Virtuálnym komunikačným priestorom pre partnerské školy je platforma e-Twinning.

Viac informácií o projekte môžete násť na stránke 

www.britishcouncil.org/connectingclassrooms

alebo Vám ich poskytne

Jana Riečanská, British Council, jana.riecanska@britsihcouncil.sk 02/5443 10 74

Anna Kováčová, British Council, anna.kovacova@britishcouncil.sk, 055/625 99 70 

O British Council 

British Council je medzinárodná agentúra Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pre kultúrne vzťahy. Pôsobí v 110 krajinách a buduje dôveru a porozumenie medzi ľuďmi, komunitami a národmi. Každoročne osloví viac než 85 miliónov ľudí cez svoje aktivity v oblasti umenia a tvorby, vzdelávania, výchovy, vedy, techniky, športu, zodpovedného riadenia a ľudských práv.

www.britishcouncil.sk  

Na Slovensku sú v tomto akademickom roku zapojené tieto školy: 

bullet

Obchodná akadémia Sereď,  Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď

bullet

Gymnázium M. R. Štefánika,  Slnečná 2,  931 01 Šamorín

bullet

Gymnázium Galileo School, Dudvážska 6, 821 07  Bratislava

bullet

SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím,  Mokrohájska cesta 1, 842 04 Bratislava

bullet

1. súkromné gymnázium Bajkalská 714/20, 82108 Bratislava

bullet

Základná škola, 044 45 Bidovce 209

bullet

Spojená škola, Opatovská cesta 97, 040 01 Košice

bullet

Gymnázium Exnárová 10, 040 22 Košice

bullet

SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 040 01  Košice

bullet

Gymnázium Trebišovská 12, 040 11 Košice

Stránka aktualizovaná 28.11.2010

 

Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN