Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN

 

 

O programe

Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

Škola zmeny

Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

Sme presvedčení, že sa o problematike životného prostredia nestačí len učiť, ale že je zároveň nevyhnutné zmeniť naše konanie. Školy motivujeme k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

Realizácia programu podporuje na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Praktická a holistická environmentálna výchova umožňuje nachádzanie súvislostí a hlbšie porozumenie. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Zelená škola pomáha rozvíjať tieto zručnosti:

bullet

·      schopnosť riešiť reálne potreby svojej školy a okolia;

bullet

     spolupracovať v tíme, ale vedieť konať aj samostatne;

bullet

·    kriticky myslieť a vyjadriť svoj názor;

bullet

·    byť tvoriví, aktívni a zvedaví;

bullet

·    prijať zodpovednosť za svoje činy a rozhodnutia.

Učiteľ je v programe vnímaný ako sprievodca, ktorý pomáha viesť školu cestou zmeny. Mnohým učiteľom umožňuje zapojenie školy v programe plniť si sny o zmysluplných aktivitách, rozvíjať sám seba a vnášať nové pohľady na životné prostredie a spoločnosť.

Organizácia programu

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004. V šk. roku 2014/2015 bolo do neho zapojených 291 škôl. Koordináciu programu na Slovensku zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for Environmental Education. Partnerom programu je spoločnosť Natur-pack.

Spoločne tvoríme sieť ľudí, ktorá inšpiruje k zmene.

Zmene, ktorú je vidieť a cítiť.

Pretože pokiaľ dokážeme zmeniť školu, dokážeme zmeniť aj svet okolo seba.

Zapojenie do projektu od:

01.09.2015

 

Kolégium Zelenej školy

 

Naše aktivity

Podrobnejšie o projekte na samostatnej web stránke:

www.stpke-zelenaskola.webnode.sk

Naša www

 

 

Deň Zeme sme oslávili v zelenom oblečení.

Stránka aktualizovaná 14.02.2017

Home Up OP Vzdelávanie Connecting Classrooms Projekt MLÁDEŽ Comenius Erasmus+ Zelená škola Projekt ZEN