Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023

 
 

Verejné obstarávanie - rok 2012

Podprahové zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

2

Prístavba výťahu k budove SŠ

www.e-vestník.sk 

Zmluva o dielo č. 01/2012

uzavretá dňa: 03.10.2012

(KŠÚ v Košiciach)

1

Rekonštrukcia pavilónu č.1

www.e-vestník.sk 

Zmluva o dielo č. 1809/2012

(SŠ - 002/51/2012

uzatvorená dňa: 01.10.2012

Zákazky s nízkymi hodnotami

4

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000€ za IV. Q 2012

3

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000€ za III. Q 2012

2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000€ za II. Q 2012

1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000€ za I. Q 2012

 

Stránka aktualizovaná k 09.01.2013

 

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023