Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Verejné obstarávanie - rok 2014

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

       

Zákazky podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

P.č.

Predmet zákazky

Lehota dodania

Lehota na PP

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Termín zadania zákazky

Pracovisko / miesto dodania

1.

Vypracovanie PD

"SŠ - Rekonštrukcia II. pavilónu s prístavbou výťahu a nových tried"

12 týždňov po obdŕžaní objednávky

03.02.2014

28.01.2014

Výzva

05.02.2014

Opatovská cesta 101

 

 Od 27.02.2014

Súhrne správy o zákazkách podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

4

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za IV.   štvrťrok 2014

3

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za III.   štvrťrok 2014

2

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za II.    štvrťrok 2014

1

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za I.     štvrťrok 2014

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 28.01.2015

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018