Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Verejné obstarávanie - rok 2014

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

       

Zákazky podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

P.č.

Predmet zákazky

Lehota dodania

Lehota na PP

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Termín zadania zákazky

Pracovisko / miesto dodania

1.

Vypracovanie PD

"SŠ - Rekonštrukcia II. pavilónu s prístavbou výťahu a nových tried"

12 týždňov po obdŕžaní objednávky

03.02.2014

28.01.2014

Výzva

05.02.2014

Opatovská cesta 101

 

 Od 27.02.2014

Súhrne správy o zákazkách podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

4

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za IV.   štvrťrok 2014

3

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za III.   štvrťrok 2014

2

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za II.    štvrťrok 2014

1

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za I.     štvrťrok 2014

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 28.01.2015

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023