Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023

 
 

Verejné obstarávanie - rok 2013

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

1

Odstránenie havarijného stavu školy

09.11.2013

www.e-vestník.sk 

Zmluva o dielo na zhotovenie stavby

Oprava havarijného stavu

SŠ. č. 004-2014-12

uzavretá dňa: 25.03.2014

Zákazky s nízkymi hodnotami

do 30.06.2013

3

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000€ za III. Q 2013

2

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000€ za II. Q 2013

1

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000€ za I. Q 2013

 Od 01.07.2013

Zákazky podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

P.č.

Predmet zákazky

Lehota dodania

Lehota na PP

Termín zadávania zákazky

Prílohy

Termín zadania zákazky

Pracovisko / miesto dodania

9.

Ryby, hydina a mrazené výrobky

Priebežne na základe objednávky

18.12.2013

3.12.2013

Výzva

Príloha

2.1.2014

Opatovská cesta 101

8.

Renovácia tonerov

Priebežne na základe objednávky

07.10.2013

25.09.2013

Výzva

Príloha

10.10.2013

Opatovská cesta 101

7.

Potraviny - skladovateľné a mliečne

Priebežne na základe objednávky

30.09.2013

20.09.2013

Výzva

Príloha

01.10.2013

Opatovská cesta 101

6.

Mäso a mäsové výrobky

Priebežne na základe objednávky

27.09.2013

16.09.2013

Výzva

Príloha

01.10.2013

Opatovská cesta 101

5.

Ovocie a zelenina

Priebežne na základe objednávky

27.09.2013

16.09.2013

Výzva

Príloha

01.10.2013

Opatovská cesta 101

4.

Dodávka a montáž plastových okien

12.09.2013

28.08.2013

22.08.2013

Výzva

28.08.2013

Opatovská cesta 101

3.

Realizácia únikového východu

31.08.2013

19.08.2013

13.08.2013

Výzva

Príloha

20.08.2013

Opatovská cesta 101

2.

Chlieb a pečivo

Priebežne na základe objednávky

28.08.2013

08.08.2013

Výzva

Príloha

02.09.2013

Opatovská cesta 101

1.

Dodávka stravných lístkov

Na základe objednávky

29.07.2013

22.07.2013

Výzva

01.08.2013

Opatovská cesta 101

 

Stránka aktualizovaná k 07.04.2014

 

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023