Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Verejné obstarávanie - rok 2015

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

1

Spojená škola - rekonštrukcia a prístavba pavilónu č.2

29.07.2015

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/305659

Zmluva o dielo - "Spojená škola - rekonštrukcia a prístavba pavilónu č.2"

uzavretá dňa: 02.11.2015

 

Súhrne správy o zákazkách podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

4

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za IV.    štvrťrok 2015

3

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za III.    štvrťrok 2015

2

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za II.    štvrťrok 2015

1

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za I.     štvrťrok 2015

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 25.01.2016

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018 VO 2019 VO 2020 VO 2021 VO 2022 VO 2023