Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 97, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

 

Verejné obstarávanie - rok 2015

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

1

Spojená škola - rekonštrukcia a prístavba pavilónu č.2

29.07.2015

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/305659

Zmluva o dielo - "Spojená škola - rekonštrukcia a prístavba pavilónu č.2"

uzavretá dňa: 02.11.2015

 

Súhrne správy o zákazkách podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.

4

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za IV.    štvrťrok 2015

3

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za III.    štvrťrok 2015

2

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za II.    štvrťrok 2015

1

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.9    za I.     štvrťrok 2015

 

 

 

Stránka aktualizovaná k 25.01.2016

Home Up VO 2012 VO 2013 VO 2014 VO 2015 VO 2016 VO 2017 VO 2018