Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

I. C

Mgr. Jana Gotthardová

Hrabovský René

Hudák Nikolas

Komorová Daniela

Kuzmová Emma

Pollák Nikolas

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  , 3. pavilón, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C