Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

VII. C

Mgr. Helena Mošková

Burkuš Štefan

Horváthová Jesika

Ismeal Osama Godem Ali

Kovesi Ladislav

Rusnáková Bianka

Vajda Jaroslav

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  , 1. pavilón, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

Home Up Prípravný ročník I. C II. C II.D III. C III.D IV. C V. C VI. C VII.C VIII. C IX.C