Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT

 
 

Profil verejného obstarávateľa

Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d)  zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Verejné obstarávanie - rok 2024

Podlimitné zákazky

Por.č.

Predmet zákazky

Vyhlásenie VO

Výsledok VO

       

   

Aktuálne výzvy

Por. č.

Názov zákazky

1  

 

Zákazky s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z.z.

1

 

2

 

3

 

4

 

 

 

História

VO 2023

VO 2022

VO 2021

VO 2020

VO 2019

VO 2018

VO 2017

VO 2016

VO 2015

VO 2014

VO 2013

VO 2012

 

Stránka aktualizovaná k 17.05.2024

Home ŠKOLA ŽIVOT ŠKOLY AKTIVITY PROJEKTY ZMLUVY VEREJNÉ SÚŤAŽE SPONZORI KONTAKT