Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Absolventi Základnej školy

 

Absolventi: 

BAOVÁ Nikoleta,

BUKOVÝ Marek,

Školský rok 2012/2013

Triedny učitež:

Ing.arch. Ján Čabala

 

FERČÁKOVÁ Lenka,

FRIEDMANSKÁ Zuzana,

 VOJČÍK Dávid,

P6260057m.jpg (72682 bytes) P6260058m.jpg (71936 bytes)

Stránka aktualizovaná 11.09.2013

 

Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ