Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

Prípravný ročník

0. A

Mgr. Andrej Řezanina

FABIŠÍK Jakub

IVANOVOVÁ Mária

MATTOVÁ Jenifer

MROČ Ján

SKYBA Peter

VAŇOVÁ Michaela

 

Kmeňová trieda: učebňa č. 11 v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

Prípravný ročník

0. B

Mgr. Silvia Pisková

HREHOR Jakub

MESIK Marco

RADJÁNSZKI Christopher

RYŠ Juraj

SIDOR Lukáš

VOJTKO Mikuláš

 

Kmeňová trieda: učebňa č. 11 v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 22.11.2017

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ