Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

Prípravný ročník

0.A

Mgr. Silvia Pisková

BARNA Matej

IŠKI Nikolas

 MAJDLENOVÁ Barbora

NEMČEK Juraj

STRAKOVÁ Júlia

TOMÁŠ Patrik

ULIČNÁ Karolína

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.109/II, Opatovská cesta 101

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

Prípravný ročník

0.B

 

Mgr. Andrej Řezanina

 

DZIADZIK Denis

IVANOV Alexej Nikolaj

 KRALČÁK Peter

KRASNOVSKÁ Klára

MARCINČINOVÁ Katarína

REMENYÁK Kristián

SKYBOVÁ Viktória

SVIATKOVÁ Margita

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.108/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 05.09.2021

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ