Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

Prípravný ročník

A

Mgr. Zuzana Hozová

IVANOV Alexander Dimitrij

KUČNÍROVÁ Simona

LACIKA Benjamín

PÁSTOROVÁ Adriana

REMEŇÁK Samuel

SEMJANOVÁ Barbora

ŠOLTÝS Tomáš

VINCLAV Adrián

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 24.10.2018

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ