Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

VIII. A

Mgr. Lucia Lazorová

BARTEK Lukáš

GOGORA Patrik

CHOVANEC Dárius

JANKURA Tomáš

POPROCKÝ Filip

PRIŠČÁKOVÁ Sofia

SAKALA Nikolas

VOLOCH Jaroslav

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.206/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ