Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

VIII. A

 

V školskom roku 2021/2022 - neotvorená

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č., Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 01.09.2021

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ