Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

IX. A

Mgr. Irmtraud Šimonová

Damankošová Dana

Delina Marek

Farkasová Ingrid

Jurčišinová Natália Sophia 

Kysilková Petra

Martonová Tamara 

Nagyová Eva

Šoltés Dávid

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

 

Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ