Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

IX. A

Mgr. Ľubica Čabalová

GLATZ Vlastimil

KISSOVÁ Michaela

MARUŠ Martin

MATISOVÁ Lenka

RYŠ Dominik

 

Kmeňová trieda: Pavilón 3, učebňa č.104/III, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ