Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

III. A

Mgr. Jana Gothardová

GOGORA Patrik

JANKURA Tomáš

PEŠEKOVÁ Miriam Helena

POPROCKÝ Filip

PRIŠČÁKOVÁ Sofia

TURČIANSKY Lukáš

VOLOCH Jaroslav

VRÁBEĽOVÁ Martina

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 24.10.2018

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ