Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

V. A

Mgr. Ladislav Kertys

DŽUBÍKOVÁ Sofia

HUSVÁR Róbert

IVANOV Alexander Dimitrij

JURÍKOVÁ Ivana Gabriela

KUČNÍROVÁ Simona

LACIKA Benjamín

REMEŇÁK Samuel

SEMJANOVÁ Barbora

SOMOŠIOVÁ Sofia

ŠOLTÝS Tomáš

VÁRADYOVÁ Viviana

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.207/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ