Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

IV. A

Mgr. Zuzana Patassyová, PhD

FABIŠÍK Jakub

HRIVŇÁK Simon

KURŇAVA Jakub

MESÍK Marco

MROČ Ján

RYŠ Juraj

SIDOR Lukáš

SOMOŠIOVÁ Sofia

VAŇOVÁ Michaela

VOJTKO Mikuláš

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.110/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 01.09.2021

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ