Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

IV. A

Mgr. Mária Páralová

BAČO Samuel Radovan

KISSOVÁ Michaela

MAJERNÍK Pavol

MARUŠ Martin

MATISOVÁ Lenka

RYŠ Dominik

TÓTH Maroš

TÓTH Tomáš

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 24.10.2018

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ