Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

IV. A

Mgr. Mária Páralová

BURNÁTOVÁ Michaela

HRIVŇÁK Matúš

KÁLNA Tomáš

MELICH Benjamín

SPAK Lukáš

TASLI Leyla

TÖKÖLYOVÁ Sarah

VAŚKO Róbert

VIŠŇANSKÝ Alexander

VOJTKO Martin

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.204/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ