Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

VII. A

RNDr. Mária Mihažáková

Gálik Miroslav 

Lukáč Michal

Matta Marián

Mattová Veronika

Mohammad Alex Amir

Rabatinová Vanesa

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 08.03.2017

Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ