Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

VII. A

Mgr. Ľubica Čabalová

GLATZ Vlastimil

KISSOVÁ Michaela

MARUŠ Martin

MATISOVÁ Lenka

RYŠ Dominik

TÓTH Tomáš

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.202/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 01.09.2021

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ