Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

VII. A

Ing. Mgr. Natália Švečková

BANÍK Adrián

BÁNES Adam

BAROŚOVÁ Zuzana

BOTOS Július Tito Lucián

ČARDÁŠ Róbert

FOJTÍK Adrián

REMENYAK Karol

RUSINOVÁ Nina

SOLÁROVÁ Ela

VRÁBEĽOVÁ Martina

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.205/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ