Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

I. A

Mgr. Jana Gregová

FEČKO Dávid

HUŽVÁROVÁ Zoe Nikola

KIŠŠOVÁ Viktória

KOČIŠOVÁ Eliška

 KRAJŇAK Filip

KUDROČOVÁ Soňa

REMENYÁK Leo

 RODÁK Michal

ROHAĽ Abigail

SYN Sarah

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.112/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ