Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

I. A

Mgr. Klaudia Križalkovičová

BAROŚOVÁ Zuzana

ČARDÁŠ Róbert

FOJTÍK Adrián

GÁDŽOR Michal

GÁDŽOROVÁ Denisa

HUDÁKOVÁ Alexandra

JAKABOVÁ Nikola

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 22.11.2017

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ