Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

I. A

Mgr. Peter Ďurčanský

AMBRO Samuel

BARNA Richard

 DRAGUN Branislav

HUDÁK Dávid

JURČINA Jakub

KENDERA Ryan

KOVÁČ Richar

PŠENÁKOVÁ Karolína

STRAKA Martin

VAŇO Miroslav

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.207/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 01.09.2021

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ