Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

I. A

Mgr. Romana Kovaríková

HOPTAJOVÁ Diana

PEŠEKOVÁ Miriam Helena

POPROCKÝ Filip

VOLOCH Jaroslav

VRÁBEĽOVÁ Martina

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 23.10.2016

 

Home Up Prípravný ročník 0. A I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VII.B VIII. A IX. A Absolventi ZŠ