Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

II. A

Mgr. Klaudia Križalkovičová

BANÍK Adrián

BAROŚOVÁ Zuzana

ČARDÁŠ Róbert

FOJTÍK Adrián

GÁDŽOR Michal

GÁDŽOROVÁ Denisa

HUDÁKOVÁ Alexandra

JAKABOVÁ Nikola

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.  , Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 24.10.2018

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ