Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učitež /ka/

Žiaci

Foto

II. A

Mgr. Mária Páralová

BURNÁTOVÁ Michaela

HRIVŇÁK Matúš

CHALUPKOVÁ Alexandra

KÁLNA Tomáš

TASLI Leyla

VAŒKO Róbert

VIŠŇANSKÝ Alexander

VOJTKO Martin

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.112/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 01.09.2021

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ