Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

II. A

Mgr. Romana Kovaríková

GOGORA Patrik

JANKURA Tomáš

PEŠEKOVÁ Miriam Helena

POPROCKÝ Filip

TURČIANSKY Lukáš

VOLOCH Jaroslav

VRÁBEĽOVÁ Martina

 

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 22.11.2017

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ