Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

II. A

Mgr. Silvia Pisková

BARNA Matej

GORDAN Marko

 MAJDLENOVÁ Barbora

NEMČEK Juraj

PASTOR Martin

STŘÍŽOVÁ Claudie

STRAKOVÁ Júlia

 ULIČNÁ Karolína

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.109/II, Opatovská cesta 101

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

II. B

Mgr. Andrej Řezanina

DZIADZIK Denis

HUSVÁROVÁ Skarlet

IVANOV Alexej Nikolaj

JURČINA Jakub

MARCINČINOVÁ Katarína

MAZUREK Václav

REMENYÁK Kristián

SVIATKOVÁ Margita

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.108/II, Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

 

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ