Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

VI. A

Ing.arch. Ján Čabala

HORŇÁK Štefan

 HRMO Igor

KRIŠTOF Kristián

PETALÍK František

PETERČÁK Pavol Patrik

PETRÍK Tomáš

VINCOVÁ Martina Mária

 

 

Kmeňová trieda: učebňa č.  v budove LUX n.o., Opatovská cesta 97

Stránka aktualizovaná 22.11.2017

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A VIII.B IX. A Absolventi ZŠ