Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ

 

Trieda

Triedny učiteľ /ka/

Žiaci

Foto

VI. A

Mgr. Alena Murtinová

 FABIŠÍK Jakub

GOLEŇOVÁ Radka

HRIVŇÁK Simon

IVANOVOVÁ Mária

KURŇAVA Jakub

MELICHOVÁ Marina

MESÍK Marco

MROČ Ján

RYŠ Juraj

SIDOR Lukáš

VAŇOVÁ Michaela

VOJTKO Mikuláš

 

Kmeňová trieda: Pavilón 2, učebňa č.,202/II Opatovská cesta 101

Stránka aktualizovaná 16.09.2023

Home Up Prípravný ročník I. A II. A III. A IV. A V. A VI. A VII. A VIII. A IX. A Absolventi ZŠ